Αρχική Σελίδα Ειδικές Μεταφορές

Ειδικές Μεταφορές

Η Super Cargo έχει ειδικευτεί στην προετοιμασία και έκδοση από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όλων των εγγράφων τα οποία απαιτούνται για την κίνηση των βαρέων οχημάτων ειδικών μεταφορών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Έχει τη δυνατότητα επίσης να παράσχει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου υπηρεσίες συνοδευτικών οχημάτων.

Όροι και περιορισμοί

Οι άδειες για τις ειδικές μεταφορές στην Ελλάδα ισχύουν για 2 ημέρες μόνο. Τα φορτηγά επιτρέπεται να κυκλοφορούν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, καθημερινά εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ανώτατο όριο βάρους κατά άξονα είναι 10 τόνοι. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας άφιξης στην Ελλάδα πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες.

Απαραίτητα έγγραφα και όροι διακίνησης βαρέων οχημάτων:

  • Άδεια κυκλοφορίας ελκυστήρα και ρυμουλκού
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ελκυστήρα και ρυμουλκού
  • Σχεδιάγραμμα έμφορτου οχήματος με αναλυτική περιγραφή του φορτίου και πλήρη στοιχεία για τις διαστάσεις και τα βάρη
  • Δήλωση ημερομηνιών και λιμανιών αναχώρησης και άφιξης

Για να προετοιμαστούν και να εκδοθούν οι άδειες διέλευσης απαιτούνται 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, τα οποία πρέπει να αποσταλούν με φαξ ή ηλεκτρονικά, ώστε να μεταφραστούν στα ελληνικά και να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.